Her Academy Dream   לכבוד יום האשה הבינלאומי 8.3.2019 איירתי את חלומה של מ. אשה כבת ארבעים שעדין חיה במעגל הזנות וחולמת על שקט, זה בית, צחוק בבריכה וביחד  האיור יוצג בתערוכה שכל הכנסותיה למען מתן השכלה לנשים במעגל הזנות בתערוכה
       
     
חיתוך 2.jpg
       
     
חיתוך 1.jpg
       
     
53274656_10161416169580557_9178777735017791488_o.jpg
       
     
53518792_10161416169410557_7421851638089908224_o (1).jpg
       
     
  Her Academy Dream   לכבוד יום האשה הבינלאומי 8.3.2019 איירתי את חלומה של מ. אשה כבת ארבעים שעדין חיה במעגל הזנות וחולמת על שקט, זה בית, צחוק בבריכה וביחד  האיור יוצג בתערוכה שכל הכנסותיה למען מתן השכלה לנשים במעגל הזנות בתערוכה
       
     

Her Academy Dream

לכבוד יום האשה הבינלאומי 8.3.2019 איירתי את חלומה של מ. אשה כבת ארבעים שעדין חיה במעגל הזנות וחולמת על שקט, זה בית, צחוק בבריכה וביחד

האיור יוצג בתערוכה שכל הכנסותיה למען מתן השכלה לנשים במעגל הזנות בתערוכה

חיתוך 2.jpg
       
     
חיתוך 1.jpg
       
     
53274656_10161416169580557_9178777735017791488_o.jpg
       
     
53518792_10161416169410557_7421851638089908224_o (1).jpg