גלריית רגע  חלום תל אביב - תערוכת איור איור לחלום שנכתב על ידי ילדה אנונימית בת 8 המתאר את עתידה של תל אביב כחלק מתערוכה dream.me ״חלום תל אביב״ פרי שיתוף פעולה בין עיריית תל אביב וחברת  2018
       
     
P12.jpg
       
     
P1.jpg
       
     
P2.jpg
       
     
P14.jpg
       
     
P4.jpg
       
     
P5.jpg
       
     
P6.jpg
       
     
P7.jpg
       
     
P8.jpg
       
     
P3.jpg
       
     
P10.jpg
       
     
P11.jpg
       
     
P13.jpg
       
     
 גלריית רגע  חלום תל אביב - תערוכת איור איור לחלום שנכתב על ידי ילדה אנונימית בת 8 המתאר את עתידה של תל אביב כחלק מתערוכה dream.me ״חלום תל אביב״ פרי שיתוף פעולה בין עיריית תל אביב וחברת  2018
       
     

גלריית רגע

חלום תל אביב - תערוכת איור
איור לחלום שנכתב על ידי ילדה אנונימית בת 8 המתאר את עתידה של תל אביב כחלק מתערוכה
dream.me ״חלום תל אביב״ פרי שיתוף פעולה בין עיריית תל אביב וחברת

2018


P12.jpg
       
     
P1.jpg
       
     
P2.jpg
       
     
P14.jpg
       
     
P4.jpg
       
     
P5.jpg
       
     
P6.jpg
       
     
P7.jpg
       
     
P8.jpg
       
     
P3.jpg
       
     
P10.jpg
       
     
P11.jpg
       
     
P13.jpg