mir-01.jpg
       
     
  אגדות אמיתיות - 50 נשים לגדול איתן בישראל   איור פורטרט של מרים בן פורת ז"ל  האישה הראשונה שמנותה לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון.  כתבה: שהם סמיט הוצאה: המריצה
       
     
mir-01.jpg
       
     
  אגדות אמיתיות - 50 נשים לגדול איתן בישראל   איור פורטרט של מרים בן פורת ז"ל  האישה הראשונה שמנותה לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון.  כתבה: שהם סמיט הוצאה: המריצה
       
     

אגדות אמיתיות - 50 נשים לגדול איתן בישראל

איור פורטרט של מרים בן פורת ז"ל
האישה הראשונה שמנותה לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון.

כתבה: שהם סמיט
הוצאה: המריצה