Minshar Gallery   החלום הגדול תערוכת מזרני יוגה בהמשך לפרויקט “החלום הגדול תל אביב״  2017
       
     
       
     
IMG_2309.JPG
       
     
IMG_2414.JPG
       
     
IMG_2759.JPG
       
     
IMG_2462.JPG
       
     
IMG_2468.JPG
       
     
IMG_2454.JPG
       
     
  Minshar Gallery   החלום הגדול תערוכת מזרני יוגה בהמשך לפרויקט “החלום הגדול תל אביב״  2017
       
     

Minshar Gallery

החלום הגדול
תערוכת מזרני יוגה בהמשך לפרויקט “החלום הגדול תל אביב״

2017


       
     

Animation of The Big Dream

IMG_2309.JPG
       
     
IMG_2414.JPG
       
     
IMG_2759.JPG
       
     
IMG_2462.JPG
       
     
IMG_2468.JPG
       
     
IMG_2454.JPG