Hamsa Hamsa Hamsa - 2018   ציור חמסה המתאר את מסעה של סבתי חנה טריינין קרבלניק מביתה שביורבורג ליטא לביתה בגבעתיים, ישראל. הציור נועד לשמש כשלט הגנה על הבית בה גדלה מפני עין הרע שלמרבה הצער לא עזר לרוב בני משפחתה שנספו בשואה  הציור הוצג כחלק מתערוכה קבוצתית ״חמסה חמסה חמסה״ במוזיאון האיסלאם - ירושלים 2018
       
     
  Hamsa Hamsa Hamsa - 2018   ציור חמסה המתאר את מסעה של סבתי חנה טריינין קרבלניק מביתה שביורבורג ליטא לביתה בגבעתיים, ישראל. הציור נועד לשמש כשלט הגנה על הבית בה גדלה מפני עין הרע שלמרבה הצער לא עזר לרוב בני משפחתה שנספו בשואה  הציור הוצג כחלק מתערוכה קבוצתית ״חמסה חמסה חמסה״ במוזיאון האיסלאם - ירושלים 2018
       
     

Hamsa Hamsa Hamsa - 2018

ציור חמסה המתאר את מסעה של סבתי חנה טריינין קרבלניק מביתה שביורבורג ליטא לביתה בגבעתיים, ישראל. הציור נועד לשמש כשלט הגנה על הבית בה גדלה מפני עין הרע שלמרבה הצער לא עזר לרוב בני משפחתה שנספו בשואה

הציור הוצג כחלק מתערוכה קבוצתית ״חמסה חמסה חמסה״ במוזיאון האיסלאם - ירושלים 2018