top of page

סדרת ציורי קיר המתארים זכרונות מבית סיידוף, ירושלים לפי עונות השנה.
הפרויקט נעשה בשיתוף גלריית ביתא, והוצג ברחוב יפו 155 על קירותיו של בית סיידוף עצמו, 2018