top of page

סדרת ציורי קיר המתארים זכרונות מבית סיידוף, ירושלים לפי עונות השנה.
הפרויקט נעשה בשיתוף גלריית ביתא, והוצג ברחוב יפו 155 על קירותיו של בית סיידוף עצמו, 2018

 

bottom of page