איורים בנושא סדר פסח בקיבוץ, להגדת פסח מאוירת, אסופה, 2018
לכתבה בפורטפוליו