top of page

ציור קיר באורך 20 מטר, ״בחניון גולדה״ שמתחת למוזיאון תל אביב, כחלק ממיזם של עירית תל אביב, אחוזת החוף ומוזיאון תל אביב.
צילום: יעל צור, חב' אחוזות החוף ומוזיאון ת״א לאמנות.

bottom of page