top of page

לכבוד יום האשה הבינלאומי איירתי את חלומה של מ. אשה כבת ארבעים שעדין חיה במעגל הזנות,
וחולמת על שקט, בית, צחוק בבריכה וביחד. האיור הוצג בתערוכה שכל הכנסותיה למען מתן השכלה לנשים במעגל הזנות. 8.3.2019.

bottom of page