top of page

68 ילדות וילדים

עודכן: 7 באוג׳ 2022

שני האיורים שכאן ציורו בזמנים שונים עבור הפרויקט "הילדים של עזה - ישראל",

פרויקט בו עשרות מאיירים ישראלים מעולים איירו לזכרם של הילדים שנהרגו במהלך מבצע ״שומר חומות״ במאי האחרון.

שני האיורים האלו נעשו לזכרו של הילד zaid mohammed talbani שהיה בן ארבע במותו.

את האיור בו נראה ילד רכוב על פיל מוקף צמחים איירתי מיד אחרי מותו, במחשבה שהיה יכול להיות פוסטר התלוי בחדרו לו היה חי.

לקראת התערוכה ״68 ילדות וילדים״ המוצגת במסגרת שבוע האיור שמסתיים היום, קראתי אודותיו יותר וגילתי לזוועתי שגם אחותו ואמו ההרה נהרגו איתו. הידיעה על מותן גרמה לי לצייר את הציור שוב ולשלב את משפחתו בציור.

בערב פתיחת התערוכה, הסתבר לי לראשונה כי השימוש בדימויים שבחרתיף ים ופיל מסמלים את משמעות החופש עבור הילדים בעזה.

את התערוכה המצוינת, כמו את הפרויקט כולו יזמה ואצרה המאיירת והמעצבת אור סגל . התערוכה רשמית נסגרת היום!

אלנבי 43 שעות פתיחה 10:00-17:00