top of page

עיריית תל אביב 

מפת תל אביב מאויירת באמצעות 1200 מדבקות משרדיות עבור עירית תל אביב לפרויקט BOOKS ON MAPS, בו התבקשתי לתאר קטע ממפת רחובות תל אביב , על פי טקסט מתוך הטור המיתולגי " מהנעשה בעירנו"  של העיתונאי והסופר עלי מוהר ז"ל :

״בעיקר זכורות לי בכל-זאת חנויות ספרים אהובות [...] בצפון הסמוכה לפרישמן הייתה ספריית השאלה בראשותו של יקה בעל מקטרת, שנהג לבדוק אם אכן קראת את הספר שאתה מחזיר, ובכלל התייחס לקוראים בחומרה רבה. היום נמצאת שם סטימצקי, ולמרות שאין בה האפלולית הריחנית המגרה וההרפתקנית של צפון, נעים לדעת שחלל זה עודו מוסיף לשמש אכסניה לספרים ולקוראיהם.״

bottom of page