top of page

ציור חמסה המתאר את מסעה של סבתי חנה טריינין קרבלניק מביתה שביורבורג ליטא לביתה בגבעתיים, ישראל.
הציור נועד לשמש כשלט הגנה על הבית בה גדלה מפני עין הרע שלמרבה הצער לא עזר לרוב בני משפחתה שנספו בשואה.

הציור הוצג כחלק מתערוכה קבוצתית ״חמסה חמסה חמסה״ במוזיאון האיסלאם - ירושלים 2018.

bottom of page